کالاهای وارداتی ممنوعه

آخرین تغییرات کالای گروه چهار دی ماه ۹۹

——————————————————————————————————————-

لیست کالاهای وارداتی ممنوعه سال ۹۹

——————————————————————————————————————-

لیست کالاهای وارداتی ممنوعه سال ۹۸

——————————————————————————————————————–