دانلود کتاب تعرفه ها، مقررات صادرات و واردات جدید

تعرفه ها 97

کتاب تعرفه مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

دریافت فایل به روز شده


کتاب تعرفه مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰

دریافت فایل به روز شده


 

دانلود فایل کتاب تعرفه ها

دریافت


 

ابلاغ فهرست تعرفه های سال ۱۳۹۹ کتاب مقررات صادرات و واردات و آخرین وضعیت گروه های کالایی کد های ردیف تعرفه و حقوق ورودی آن


 


 


 


 

فهرست تعرفه های گروه کالایی یک و میزان حقوق ورودی آن در سال ۱۳۹۹

——————————————————————————————————————

فهرست تعرفه های گروه کالایی ۲ و میزان حقوق ورودی آن در سال ۱۳۹۹

——————————————————————————————————————

فهرست تعرفه های گروه کالایی چهار ( ممنوع الورود) و میزان حقوق ورودی آن در سال ۱۳۹۹

——————————————————————————————————————-