بخشنامه – شماره :بخشنامه گمرکی “۱۶۵٫۱۴۰۲٫۱۷۲۷۸۲۵”ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام دی اف خام و مداد ، دفترچه مشق ، کاغذ کپی صادرات کاغذ تیشو، ام دی اف خام، مداد و دفترچه مشق، کاغذ کپی با تعرفه های مندرج در جدول پیوست رفع ممنوعیت گردید.

مشاهده قبلی

غیر قانونی بودن دریافت حق سرویس در رستوران‌ها

مشاهده بعدی

بخشنامه – شماره :بخشنامه گمرکی “۱۶۶٫۱۴۰۲٫۱۷۳۷۱۷۱”ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزرات صمت ▪️رفع ابهام در خصوص درج تاریخ قبض انبار در مجوز ثبت سفارش کشنده های وارداتی