در این قسمت ما مراحل اخذ کارت بازرگانی را به صورت کاملا دقیق و واضح برای شما شرح داده ایم، تا شما جهت اخذ کارت بازرگانی فوری خود اقدام کنید.

 1. وارد کردن آدرس اینترنتی سپس وارد کردن شناسه ملی متقاضی و ورود کلمه عبور.
 2. وارد کردن مشخصات متقاضی و اطلاعات شرکت متقاضی بطور کامل و دقیق.
 3. اطلاعات مربوط به دارنده کارت بازرگانی با دقت تکمیل شود. (عکس پرسنلی رنگی با پشت زمینه سفید، حداکثر حجم ۳۰۰ کیلو بایت)
 4. اطلاعات ثبتی مطابق با برگه اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی وارد شوند.
 5. وارد کردن اطلاعات تماس و یک نشانی اصلی.
 6. وارد کردن اطلاعات هیأت مدیره.
 7. تأیید فرمهای مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی بعد از دریافت.
 8. انتخاب حداقل یک رشته فعالیت برای واردات و حداکثر سه رشته.
 9. اسکن تمامی مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت.
 10. وارد کردن اطلاعات مربوط به فیش های پرداختی.
 11. اصلاح و ویرایش کل اطلاعات تکمیل شده و سپس تأیید نهایی.

مدارک شخصی اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی چیست؟

برای اقدام به اخذ کارت بازرگانی فوری اشخاص حقیقی، باید مدارک دریافت کارت بازرگانی به طور کامل، آماده باشند تا در کمترین زمان بتوانید جهت اخذ کارت بازرگانی فوری، اقدام کنید.

 1. در خواست صدور کارت.
 2. کپی از مدارک تحصیلی و کارت ملی.
 3. کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
 4. داشتن کارت پایان خدمت یا برگه معافیت.
 5. حداقل سن ۲۳ سال تمام.
 6. فرم رشته فعالیت از بخش خدمات بازرگانی اتاق.
 7. اصل و کپی از تمامی صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه.
 8. اصل گواهی عدم پیشنه به اعتبار سه ماه.
 9. اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه و فیش حق تمبر و آموزش.
 10. اصل وکپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی.
 11. اصل گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 12. اصل مجوز تولید به نام شخص.

مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی چیست؟

برای اقدام به اخذ کارت بازرگانی فوری اشخاص حقوقی، باید این مدارک به طور کامل، آماده باشند تا در کمترین زمان بتوانید جهت اخذ کارت بازرگانی فوری، اقدام کنید.

 1. تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
 2. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.
 3. داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 4. دو برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت
 5. فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
 6. دو برگ فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ
 7. فتوکپی اساسنامه شرکت
 8. اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل
 9. دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل (حداقل سن ۱۸ سال تمام) و  بررسی اصل آن.
 10. اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت
 11. عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
 12. دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
 13. فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه، روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
 14. فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی
 15. تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن
 16. توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
 17. دو برگ از اصل و فتوکپی فیش بانکی به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال